Nhúng mã HTML và JavaScript trong Google Sites mới

posted Dec 14, 2017, 5:20 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 14, 2017, 5:20 PM ]
Gần đây, Google đã cho phép nhúng các trang web dưới dạng iframes trong Google Sites mới. Với lần ra mắt này, Google cung cấp thêm một công cụ để tùy chỉnh các trang web, người dùng có thể nhúng mã HTML và JavaScript trực tiếp vào các trang Sites.
https://docs.google.com/document/d/17uChEbrsXN2NOG1QyGHuuEpjuZKf_aul_D54RyUwX-4/edit?usp=sharing