Phân tích và trực quan hóa dữ liệu dễ dàng với Google Data Studio

posted Oct 18, 2017, 6:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 18, 2017, 6:26 PM ]
Năm ngoái, Google đã công bố nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu mới cho các doanh nghiệp - Data Studio.

Data Studio cho phép kết nối với tất cả dữ liệu và biến thành các báo cáo, đẹp mang tính chất cung cấp thông tin, hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ hiểu và dễ chia sẻ.

https://docs.google.com/document/d/1HcrdWKkz_AOM888L8ayKg-SjPe3xo_3YygComEIx0xo/edit?usp=sharing