Quản lý tốt hơn các sự kiện quy mô lớn trong Google Calendar

posted Oct 24, 2017, 6:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 24, 2017, 6:26 PM ]
Tổ chức một sự kiện với số lượng người tham dự rất nhiều là điều khá phức tạp. Điều quan trọng là phải phân bổ không gian cho sự kiện, biết rõ số người tham dự và thậm chí phải kiểm tra xem có thành phần khách mời đặc biệt như lãnh đạo điều hành hay khách hàng quan trọng. Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp, Google tạo điều kiện quản lý dễ dàng hơn các sự kiện ở bất kỳ quy mô nào trong Google Calendar.
https://docs.google.com/document/d/1-Ilr7EpB8m4jGP6_DZaexQJvyWq7Fcm_a8mXmqd-PNs/edit?usp=sharing