Quản lý YouTube dành cho trường học và tổ chức

posted Dec 22, 2016, 5:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:30 PM ]
Tháng 8/2015, Google đã giới thiệu
Cài đặt YouTube trong Google Apps cung cấp cho các trường học và tổ chức cách quản lý trải nghiệm YouTube cho người dùng đăng nhập vào miền hoặc các mạng được quản lý.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR2pQS3RiLUc4TG8/view?usp=sharing