Quản trị viên G Suite: cấp phép người dùng tự động ứng dụng bên thứ ba

posted Apr 14, 2017, 5:56 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 14, 2017, 5:56 PM ]
Tháng 9 năm ngoái, Google đã
thông báo rằng sẽ hỗ trợ đăng nhập SSO cho hàng chục ứng dụng của bên thứ ba như Salesforce, Slack và Workplace của Facebook. Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, bất kỳ người dùng nào được tạo, chỉnh sửa hay xóa trong G Suite sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1Qy72Y0GTdJabBX6LBs7VTS3HAoPSIYFyG64SMtKkZug/edit