[QUAN TRỌNG] Google Sites mới phát hành vào ngày 9 tháng 11

posted Dec 22, 2016, 5:55 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:56 PM ]
Quản trị viên lưu ý!
Năm tháng trước, Google đã giới thiệu phiên bản Google Sites mới cho khách hàng G Suite thông qua Chương trình dành cho người dùng đầu tiên (EAP). Nhờ phản hồi của người dùng đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu ra mắt Sites mới cho tất cả các khách hàng G Suite đang sử dụng tính năng theo dõi Bản phát hành nhanh vào ngày 9 tháng 11 năm 2016.
https://docs.google.com/document/d/15Eib76Wodvv2yoDDl7GHt-pJJIclO6H2Bq4kcyX4p7s/edit?usp=sharing