[QUAN TRỌNG] Thông báo chuyển đổi Google Talk cho các tên miền G Suite

posted Apr 7, 2017, 6:38 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 7, 2017, 6:39 PM ]
Quản trị viên lưu ý!

Để tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm tốt nhất cho người dùng G Suite, LVtech xin thông báo rằng người dùng Google Talk sẽ được chuyển sang Google Hangouts vào ngày 26 tháng 6 năm 2017. Hangouts đã bao gồm các nhu cầu của doanh nghiệp, chẳng hạn như trò chuyện nhóm, ứng dụng Android và Apple® iOS®, gọi điện video nhóm và tích hợp với các sản phẩm khác của Google.

https://docs.google.com/document/d/1CZidvMacSKx8Qr6sKPjnqe2raJtcnuM2ExrHQmQQ-tA/edit?usp=sharing