Quyền quản trị Lịch mới khả dụng trong giao diện điều khiển quản trị

posted Apr 6, 2017, 6:04 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 6, 2017, 6:05 PM ]
Hôm nay, Google cung cấp cho Quản trị viên cấp cao kiểm soát việc cấp quyền truy cập vào phần Cài đặt lịch trong Admin console, với việc bổ sung các đặc quyền quản trị “Lịch” và “Tài nguyên Lịch”:
https://docs.google.com/document/d/1M_gWM1kIjglfyg4_Dp5aAVfp0YU-t9Bc4hI7k-oNmLY/edit?usp=sharing