Ra mắt bản xem trước Danh bạ cho người dùng

posted Oct 13, 2017, 6:17 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 13, 2017, 6:17 PM ]
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần bật xem trước Danh bạ trong Admin console. Khi mở Danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước Danh bạ mới. Người dùng vẫn có thể chuyển về phiên bản Danh bạ cũ.
https://docs.google.com/document/d/1jvAM7M0u1G8IrOShtS5hOyBKTVaRan0TUg-LqM3qc64/edit?usp=sharing