Ra mắt Chương trình thử nghiệm Team Drives

posted Dec 22, 2016, 6:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:33 PM ]
Tháng 09/2016, Google đã
thông báo sẽ sớm ra mắt Chương trình người dùng thử nghiệm (EAP) dành cho tính năng Team Drives trong Google Drive. Hiện tại Google đã sẵn sàng chấp nhận các ứng dụng đối với EAP và tính năng này sẽ được tung ra trong thời gian ngắn.
https://docs.google.com/document/d/1ZhwsSmy2zhmxHH2ES_69hdCFhgdODbIje1rGTOFMXvA/edit?usp=sharing