Ra mắt Google Classroom API

posted Dec 11, 2016, 8:08 PM by Admin G Suite Edu
Khi ra mắt Lớp học năm ngoái, Google muốn đảm bảo Lớp học hoạt động tốt với các sản phẩm khác mà các nhà giáo dục yêu thích và sử dụng trên lớp học. Hôm nay, Google đã cho ra mắt Nút chia sẻ lớp học có thể nhúng và bản xem trước API lớp học của nhà phát triển.
https://docs.google.com/document/d/1S4XP_Fhi27iPbF_SWIoyzTREE3dAZSydmWuM9ZGIPi0/edit?usp=sharing

Comments