Ra mắt Google Sites mới

posted Dec 22, 2016, 6:09 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:12 PM ]
Tháng 06/2016, Google giới thiệu
bản xem trước Google Sites được dựng lại hoàn toàn với Chương trình người dùng thử nghiệm. Kể từ ngày 9/11/2016, Google công bố Google Sites phiên bản mới hiện đã khả dụng cho khách hàng G Suite.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/ramatgooglesitesmoi