Sao chép nhận xét và đề xuất trong Google Docs, Sheets, and Slides

posted Nov 23, 2017, 5:11 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 23, 2017, 5:12 PM ]
Google Docs, SheetsSlides hỗ trợ cho việc cộng tác tuyệt vời hơn về nội dung công việc. Đó là lý do tại sao việc lưu trữ lịch sử của sự hợp tác đó khi người dùng sao chép một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày ngày càng trở nên quan trọng. Hiểu được nhu cầu trên đây, Google trình làng tính năng sao chép các nhận xét và đề xuất bất kỳ khi nào người dùng tạo một bản sao của tập tin  tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
https://docs.google.com/document/d/1iC1vRJh5Z78J_vpVHoPtYTJlibiTk5M0MINSy-mEUsA/edit?usp=sharing