Sao lưu và Đồng bộ hóa từ Google khả dụng vào ngày 28/6/2017

posted Jun 22, 2017, 6:17 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 22, 2017, 6:17 PM ]
Vào ngày 28/6/2017, Google sẽ khởi chạy Sao lưu và Đồng bộ hóa từ Google, một công cụ nhằm giúp người dùng hàng ngày sao lưu các tập tin và ảnh từ máy tính, do đó các tập tin sẽ an toàn và có thể được truy cập từ mọi nơi. Sao lưu và Đồng bộ hóa là phiên bản mới nhất của Google Drive dành cho Mac/PC, hiện đã được tích hợp với Trình tải lên trên Google Photos và tôn trọng bất kỳ cài đặt Drive for Mac / PC hiện hành nào trong Admin console.
https://docs.google.com/document/d/1fYuU2dcHy_nfqWfMfg-gqx1mLS-uqbPkh5vvdYYYFK8/edit?usp=sharing