SMTP Relay

posted Dec 22, 2016, 6:08 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:08 PM ]
Những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ SMTP Relay để gửi thư thông qua máy chủ Google có thể sẽ nhận được email thông báo nếu hệ thống phát hiện lượng lớn thư rác từ bất cứ tài khoản người dùng trong miền. Những cảnh báo này chỉ mang tính chất thông tin.
https://docs.google.com/document/d/1se-BWaqoaxLyayEFq_bXbdMLqzKGrQ_n6EhR9HwSXSs/edit?usp=sharing