Sử dụng thanh Google

posted Aug 8, 2017, 6:29 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 8, 2017, 6:29 PM ]
Người dùng có thể sử dụng thanh Google để vào các ứng dụng của Google sử dụng nhiều nhất, nhận thông báo ứng dụng và quản lý tài khoản Google.
https://docs.google.com/document/d/1zMeMU2PcIe1o3T_7etZnW7smJnNd_wkz-Pyzaz7xJ44/edit?usp=sharing