Tăng năng suất cho doanh nghiệp và hợp tác an toàn với các cập nhật của G Suite

posted Mar 19, 2017, 6:17 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 19, 2017, 6:18 PM ]
Dịch vụ đám mây luôn cam kết mang lại sự linh hoạt, truy cập và bảo mật ở quy mô không thể tưởng tượng được trong các giải pháp trước đây về năng suất của doanh nghiệp. Dữ liệu và ứng dụng mang giá trị cao nhất khi được kết nối trong mây và khi kết hợp với máy thông minh của Google, chỉ khi đó các dữ liệu này mới có khả năng cung cấp thông tin chi tiết giúp doanh nghiệp của bạn vượt ra ngoài năng suất.
https://docs.google.com/document/d/1IvD9eMQ32-j7DMN2CoXXfmjcvqnbQcL0i0xCjOvDi0w/edit