Tăng thời gian khôi phục người dùng đã bị xóa lên 20 ngày

posted Oct 30, 2017, 6:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 30, 2017, 6:25 PM ]
Đáp ứng nhu cầu của quản trị viên G Suite, Google tăng thời gian để khôi phục người dùng đã bị xóa từ 5 ngày lên 20 ngày. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những khách hàng quản lý tài khoản người dùng thông qua API hoặc các công cụ đồng bộ hóa tự động khác.
https://docs.google.com/document/d/19o-ufgEyNbtA_2D4gOoHvxFvhU8YNK8bG9aPTyXZbuw/edit?usp=sharing