Tạo đầu trang và chân trang tùy chỉnh trong Google Trang tính

posted Oct 12, 2017, 6:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 12, 2017, 6:34 PM ]
Trong khi tạo các trang tính chuyên nghiệp, điều quan trọng là người dùng có thể gắn các trang tính với một số thông tin nhất định-ví dụ như tên công ty, thông báo bảo mật và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác. Với lần ra mắt này, Google đã cải tiến để đáp ứng nhu cầu nêu trên.
https://docs.google.com/document/d/1u-O7MSHV-DK4xhU8aFI-fSvaiDFLn8PRxTstpaMEpOk/edit?usp=sharing