Tạo tập tin từ các mẫu trong Google Drive dễ dàng hơn

posted Mar 5, 2017, 10:47 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 5, 2017, 10:47 PM ]
Kể từ năm 2015, Google đã đơn giản hóa việc tập trung vào nội dung văn bản - không cần quan tâm đến định dạng văn bản - với các mẫu trong Google Docs, Sheets, Slides và Forms. Google đã giới thiệu các mẫu cho các 
hoá đơn, bản kế hoạchcác tình huống thực tiễn cũng như các mẫu được thiết kế bởi các chuyên gia và được phát triển đặc biệt dành riêng cho tổ chức, doanh nghiệp.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/taotaptintucacmautronggoogledrivededanghon