Tạo và chỉnh sửa các đối tượng trong JAM trên điện thoại di động

posted Nov 13, 2017, 5:57 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 13, 2017, 5:57 PM ]
Dựa trên những cải tiến gần đây đối với ứng dụng Jamboard cho điện thoại di động, bản phát hành Jamboard mới nhất cho phép người dùng thao tác nhiều hơn trên điện thoại khi di chuyển. Google cũng giúp dễ dàng di chuyển nội dung giữa các khung trên thiết bị Jamboard.
https://docs.google.com/document/d/1GPq8Gn9tCyH8V_yboxRF-Lh7yD_-CQXt3FcnHHvjAmQ/edit?usp=sharing