Tắt tính năng trò chuyện trong Google Docs

posted Jun 16, 2017, 6:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 16, 2017, 6:16 PM ]
Trong trường hợp làm việc trên cùng một tập tin với người khác, người dùng có thể trò chuyện với nhau trong tài liệu, bảng tính hoặc trang trình bày.

Trò chuyện khả dụng cho người dùng Google Docs dựa trên cài đặt Hangouts cổ điển. Những cài đặt này sẽ thay đổi đối với Bản phát hành nhanh vào ngày 07/06/2017 và Bản phát hành theo định kì vào ngày 21/06/2017.

https://docs.google.com/document/d/1NWOMT71-89o4Y6tACISs8D7HPGwnXVJc3ozDZ-04JDk/edit?usp=sharing