Thay đổi cách xem ảnh và video trong Google Drive

posted Dec 12, 2017, 5:15 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 12, 2017, 5:15 PM ]
Hiện nay, trong Google
Drive, người dùng có thể xem Google Photos trực tiếp qua tab trong điều hướng bên trái và từ các thư mục bên trong My Drive.
https://docs.google.com/document/d/1ijheRDZSQQEgquUdM1noZia3Sq-IoZB3WRpSwVlhV20/edit?usp=sharing