Thay đổi sắp tới: Khuyến khích người dùng sử dụng hồ sơ công việc trên thiết bị Android

posted May 28, 2017, 6:31 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 28, 2017, 6:31 PM ]
Khi việc sử dụng điện thoại di động trong doanh nghiệp ngày càng tăng và ngày càng nhiều doanh nghiệp đang áp dụng các chiến lược và chính sách di động, nắm bắt được xu hướng này, Google đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng G Suite sử dụng
Google Mobile Management làm công cụ quản lý di động cho doanh nghiệp của họ (EMM) nhằm bảo vệ người dùng khi sử dụng di động
https://docs.google.com/document/d/1PbJqUN_jjcaCJlv5skjjRtbYb4CaC_t0ZQRlgf-asMU/edit?usp=sharing