Thay đổi thứ tự mặc định của các ứng dụng Google tại Thanh Google

posted Jul 31, 2017, 8:31 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 31, 2017, 8:32 PM ]
Trình khởi chạy ứng dụng trong
Google Bar (Thanh Google) giúp người dùng truy cập nhanh vào các ứng dụng của Google như Drive, GmailLịch. Người dùng thông thạo thậm chí có thể tùy chỉnh trình khởi chạy để đặt các ứng dụng mà họ sử dụng nhiều nhất ở trên cùng và ứng dụng mà họ truy cập thường xuyên ở dưới cùng.
https://docs.google.com/document/d/1hswEqsejDlGKAhEK8HPStTfxYB_ebvU0YPzxhJHy_hQ/edit?usp=sharing