Theo dõi mục tiêu với Google Calendar

posted Mar 5, 2017, 10:20 PM by Admin G Suite Edu
Bắt đầu năm mới 2017, hầu hết mọi người đặt rất nhiều mục tiêu nhưng lại không thể sắp xếp thời gian thực hiện. Thật may mắn, Mục tiêu trong Google Calendar có thể giúp người dùng tìm được thời gian cho những việc quan trọng. Khi thiết lập mục tiêu (như "tập thể dục 3 lần một tuần"), Google Calendar sẽ giúp người dùng tìm ra thời gian tốt nhất và gắn vào lịch.
https://docs.google.com/document/d/1SlhIINeYlKScGBSzJShLzgUFOATaLLo5pcvWfH9e_wE/edit?usp=sharing