Thông báo cho người gửi nội bộ khi thư bị cách ly

posted Jun 27, 2017, 6:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 27, 2017, 6:33 PM ]
Thông qua
cài đặt tuân thủđịnh tuyến của Gmail, quản trị viên Gmail giờ đây có thể chọn thông báo cho người gửi nội bộ khi thư của họ bị cách ly tùy thuộc vào quy tắc tuân thủ của tổ chức/doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1VR3SxKkuwZxZF279Y8hiixXBLcEp-0bZZ5rjt94zE3c/edit?usp=sharing