Thông tin số liệu cộng đồng mới của Google+

posted Jan 2, 2018, 5:01 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 2, 2018, 5:03 PM ]
Đầu năm nay, Google đã công bố bổ sung các số liệu của Google+ để hiểu rõ hơn về
hoạt động của người dùngcác chỉ số cấp cộng đồng. Google đang tiếp tục nỗ lực để quản lý cộng đồng Google+ bằng cách giới thiệu số liệu cộng đồng của Google+, được thể hiện ở hai nơi: Admin console và trong trang tổng quan Google+ Cộng đồng.
http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/thongtinsolieucongdongmoicuagoogle