Thu âm trong Google Keep

posted Nov 28, 2017, 5:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 28, 2017, 5:16 PM ]
Chỉ với hai bước đơn giản như sau là người dùng có thể thu âm trong ứng dụng Keep 💡:
  1. Nhấp vào biểu tượng micro ngay phía dưới cùng bên phải màn hình.

  2. Thu âm

https://docs.google.com/document/d/1BG69Y2icL45HHtCn5hPkYMyAXa2XfcmF-NiLDoaEChc/edit?usp=sharing