Tích hợp Sales Cloud với Google Sheets

posted Mar 26, 2017, 6:17 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 26, 2017, 6:17 PM ]
Vào mùa thu năm ngoái, Google đã ra mắt Salesforce để tích hợp chặt chẽ hơn với các ứng dụng G Suite. Vào tuần trước, các doanh nghiệp có thể sử dụng
Chỉnh sửa trong Trang tính để tiết kiệm thời gian.
https://docs.google.com/document/d/1dWmMUaVADlm0dTVT1_Ccu_-uDHJWXs-bZKPQ07PTCXI/edit?usp=sharing