Tích hợp vào Gmail với tiện ích bổ sung

posted Mar 17, 2017, 6:53 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 17, 2017, 6:54 PM ]
Có rất ít việc được đáp ứng như hoàn tất nhiệm vụ, trong công việc cũng vậy, điều này không mấy dễ dàng. Ngày thì ngắn với hàng tá công việc cần làm, chẳng hạn như theo dõi khách hàng tiềm năng, đăng nhập hỗ trợ khách hàng hoặc gửi hóa đơn.
https://docs.google.com/document/d/1Xzp-3kAHGv0oNwh_2-k1bzfpugqhcCrgUvhOdyVW5dM/edit