Tiết kiệm thời gian và làm việc nhanh hơn với phím tắt

posted Mar 30, 2017, 6:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 30, 2017, 6:17 PM ]
Phím tắt giúp tiết kiệm thời gian, người dùng không bao giờ phải rời tay khỏi bàn phím để sử dụng chuột! Giờ đây, người dùng có thể làm được nhiều việc và ít nhấp chuột hơn.
https://docs.google.com/document/d/15G1FQNs4cQf7GsVjkyR0QHiRxis9H6BvQNonmT0QhUk/edit?usp=sharing