Tiết kiệm thời gian với Google Forms mới thông minh hơn

posted Jul 14, 2017, 6:32 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 14, 2017, 6:32 PM ]
Google Forms giúp dễ dàng thu thập thông tin, lên kế hoạch sự kiện, nhận thông tin phản hồi và nhiều hơn thế nữa... Hôm nay, Google đang thêm các tính năng mới và sử dụng máy học  để Forms làm việc tốt hơn.
https://docs.google.com/document/d/1KFGD-Wtm3OUTUgVkot6lDAFgUHb9pkrDNqnhnvYtwQs/edit?usp=sharing