Tiết kiệm thời gian với mẫu tùy chỉnh mới trong Docs, Sheets, Slides và Forms

posted Dec 22, 2016, 6:34 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:34 PM ]
Vừa qua Google đã ra mắt công cụ mới trong G Suite như
Khám phá, Mục Tác vụcác tính năng khác nhằm hỗ trợ nhóm người dùng tiết kiệm thời gian và tập trung vào những việc quan trọng như tạo công việc có tác động mạnh hơn, nhanh hơn. Thay vì mất thời gian để tạo các tập tin ở nơi làm việc thì nhóm người dùng có thể cộng tác và đạt được kết quả ở khắp nơi bằng bất cứ thiết bị nào.
https://docs.google.com/document/d/1MTFroRGEuuoppnhzKN5OmEZvjaYux_klvRDxawo6e_M/edit?usp=sharing