Tiết kiệm thời gian với "Trả lời thông minh" trong Gmail

posted Jun 11, 2017, 6:18 PM by Admin G Suite Edu
Việc đọc email trong khi đang di chuyển hiện nay không phải là chuận khó, nhưng trả lời email lại phải thực hiện nhiều thao tác. Tính năng “Trả lời thông minh” (Smart Reply), khả dụng trong Inbox by GmailAllo, giúp người dùng tiết kiệm thời gian bằng cách gợi ý phản hồi nhanh cho email. Tính năng này giúp truyền đạt 12% cho phần trả lời trong Inbox trên điện thoại di động. Và kể từ ngày hôm nay, “Trả lời thông minh” đã khả dụng với Gmail cho Android và iOS.
https://docs.google.com/document/d/1xV6PZMTcCgeP779XubCr4wnOZtbwK4RQFahAfvnptVk/edit?usp=sharing

Comments