Tìm hiểu nhiều hơn về thông tin G Suite phiên bản tiếng Việt

posted Jul 6, 2017, 6:07 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 6, 2017, 6:08 PM ]
Với tư cách là quản trị viên của G Suite, khó có thể kiểm tra được nhiều sản phẩm và tính năng mới mà chúng tôi cập nhật thường xuyên (hàng ngày)! Đọc Cập nhật G Suite là một sự khởi đầu tuyệt vời đối với người dùng và quản trị viên; bên cạnh đó, để theo dõi thông tin của G Suite nhiều hơn, vui lòng tham khảo: Có gì mới trong G Suite? (What’s new in G Suite?)
https://docs.google.com/document/d/11OiocJiFBKHUpwd-8JlhLOY2BjUZj5Xm0pu7ie2D02Y/edit?usp=sharing