Tìm hiểu về trang đăng nhập vào Google mới

posted Apr 12, 2017, 5:53 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 12, 2017, 5:54 PM ]
Trong vài tuần tới, trang đăng nhập vào Tài khoản Google của người dùng trông sẽ khác hơn một chút.
Trang đăng nhập mới sẽ hiển thị trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Người dùng sẽ thấy khi đăng nhập vào một ứng dụng của Google hay một dịch vụ của Google trên trình duyệt, như Chrome.
https://docs.google.com/document/d/1RjIPiI-YaOLCEUXPHZLF0t7BqQcv_3kFCOReGB99mm8/edit?usp=sharing