Tìm kiếm trong Google Sites mới

posted Sep 28, 2017, 6:36 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 28, 2017, 6:37 PM ]
Gần đây, Google đã cải tiến giúp tạo nội dung trên Google Sites mới dễ dàng hơn. và hôm nay, thêm một cải tiến mới: tìm nội dung trên các trang web dễ dàng hơn. Kể từ nay trở đi, người dùng chỉ cần nhấp vào kính lúp ở góc trên bên phải màn hình và tìm kiếm trên toàn bộ trang web.
https://docs.google.com/document/d/11NGZ0Sz8VOl238sBCnaFwtK3_Ca32tr2jeQcvkTpPiE/edit?usp=sharing