Tìm kiếm trực quan hơn trong Google Cloud Search

posted Oct 17, 2017, 6:48 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 17, 2017, 6:49 PM ]
Đầu năm nay, Google đã khởi chạy Google Cloud Search, một công cụ G Suite mới sử dụng máy học (machine learning) giúp các tổ chức tìm kiếm và truy cập thông tin nhanh chóng.

Giống như Google Search, cho phép tìm kiếm các truy vấn một cách tự nhiên, trực quan, chúng tôi muốn giúp người dùng dễ dàng tìm thông tin tại nơi làm việc bằng cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày.

https://docs.google.com/document/d/1k-PbgbsnpGNjC0W8NNH4VCZecgyNb8aI_CzZm3mX5M8/edit?usp=sharing