Tìm thời gian trên Google Calendar dành cho Android

posted Dec 22, 2016, 5:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:27 PM ]
Với thời đại công nghệ, điện thoại thông minh đã giúp tăng năng suất di động. Người dùng không còn phải ngồi ở bàn làm việc để theo dõi ghi chú cuộc họp, tham gia cuộc gọi hội nghị hoặc gửi email.
https://docs.google.com/document/d/1fgpxB3xSm1zx_ZTJErUpWHLJ2rdywXMl_XSg5ryjAUU/edit?usp=sharing