Tính năng mới trong dạy và học dành cho mùa tựu trường

posted Dec 22, 2016, 5:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:33 PM ]
Bất cứ giáo viên nào cũng cho rằng lớp học không phải là nơi duy nhất để học tập, đó chỉ là nơi đỉnh điểm của tảng băng trôi. Từ việc phụ huynh có thể giúp học sinh làm bài tập đến việc đi thực tế và nhiều hơn nữa, hiện nay có rất nhiều cách để học sinh học tập mà không bị giới hạn bởi bốn bức tường của lớp học.
https://docs.google.com/document/d/1slaDwbxb3ON2CGJ9RCnfLpm2UIXygOg4tYOmpQSePIs/edit?usp=sharing