Trải nghiệm chia sẻ của bên thứ ba được cải thiện trong Google Drive

posted Jul 30, 2017, 9:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 30, 2017, 9:11 PM ]
Google nhận biết rằng nhiều người dùng trong tổ chức/doanh nghiệp làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác nhưng không có tài khoản Google và điều đó rất quan trọng vì doanh nghiệp/tổ chức đang trao quyền để chia sẻ thông tin với họ với phương cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Đó là lý do tại sao, để đáp lại phản hồi của người dùng tổ chức/doanh nghiệp, Google sớm sẽ thay đổi các trải nghiệm người dùng khi chia sẻ tập tin trên Google với tài khoản không thuộc Google.
https://docs.google.com/document/d/1Ll6WDANnyjUj4rMPbdBW1j1AXgQdRikbULBND9HkF84/edit?usp=sharing