Trải nghiệm tốt hơn cho người dùng xác minh 2 bước với Google prompt

posted Jul 18, 2017, 5:43 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 18, 2017, 5:44 PM ]
Vào tháng 2/2017, Google đã
thông báo cải tiến Google nhắc nhở Xác minh 2 bước (2-SV), tạo điều kiện cho người dùng lựa chọn tốt hơn để giữ an toàn cho tài khoản. Ngoài việc cung cấp xác minh 2 bước qua kết nối được mã hóa, Google prompt cũng cho phép người dùng chặn truy cập trái phép vào tài khoản với thông tin bảo mật thời gian thực về nỗ lực đăng nhập.
https://docs.google.com/document/d/1bYKp6YzNNxLo34d7nUns6Xk-F4srx9G6fJ7s9gl3obw/edit?usp=sharing