Triển khai xác minh hai bước dễ dàng hơn

posted Aug 1, 2017, 6:28 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 1, 2017, 6:28 PM ]
Thực thi khóa an toàn đã được
ra mắt vào tháng 1/2017 và cho phép quản trị viên G Suite Enterprise bắt buộc sử dụng các khóa bảo mật làm tùy chọn xác minh 2 bước để bảo vệ người dùng khỏi bị lừa đảo. Ngoài việc thực thi về bảo mật, quản trị viên G Suite cũng có các tùy chọn của các phương pháp xác minh 2 bước khác như ứng dụng Google Authenticator, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Để triển khai xác minh 2 bước dễ dàng hơn, Google đã thêm hai tùy chọn mới vào Admin console
https://docs.google.com/document/d/17N2Ou23MfXrlPJsfLpsjr0HZufQACyF2QB3sIkWjjxo/edit?usp=sharing