Trình bày chuyên nghiệp với Google Slides mới

posted Jan 19, 2018, 5:22 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 19, 2018, 5:22 PM ]
Là công cụ trình chiếu,
Google Slides đã được trang bị các tính năng cộng tác theo thời gian thực. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Google giới thiệu các tính năng mạnh mẽ mới để giúp người dùng và nhóm tự tin khi trình bày trước khách hàng và nhận được đơn hàng từ những ý tưởng mới lại có thể tiết kiệm thời gian quý báu.
https://docs.google.com/document/d/16ebGmLmaKKuHGM7BEWsmgMD9vBJFwvHiKGj-bqu1aPs/edit?usp=sharing