Trình bày với Jam trong cuộc họp thông qua thiết bị di động

posted Oct 10, 2017, 6:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 10, 2017, 6:28 PM ]
Khi tiếp tục thêm các tính năng mới vào trải nghiệm tổng thể của Jamboard, Google đã nỗ lực để ứng dụng Jamboard trở nên hữu dụng và dễ sử dụng hơn trên điện thoại di động. Bản phát hành Jamboard mới nhất cho phép trình bày vào một cuộc họp trực tiếp từ điện thoại, do đó người dùng có thể chia sẻ ý kiến với các đồng nghiệp từ xa dù không có bảng ở gần.
https://docs.google.com/document/d/1rh2dvnoOwUxOzt8mZLNceGeBfmBamkSN8VSMIF3e8iI/edit?usp=sharing