Trở lại cuộc trò chuyện với thiết kế mới trong Hangouts

posted Mar 5, 2017, 10:51 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 5, 2017, 10:51 PM ]
Google Hangouts trên máy tính và Android, Google đang cải tiến để tiết kiệm thời gian điều hướng cuộc trò chuyện. Khi tham gia một cuộc trò chuyện có rất nhiều hoạt động, người dùng sẽ thấy một thông báo 
"Chuyển tới tin nhắn đọc sau cùng" (“Jump to Last Read”).
https://docs.google.com/document/d/1wHHCm43NqfKT71AafY7flIoargtgC5vkrpbU9oHj_9c/edit?usp=sharing