Ứng dụng Google Cloud Search hiện đã khả dụng trên iOS

posted Apr 23, 2017, 6:36 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 23, 2017, 6:37 PM ]
Tháng hai vừa qua, Google đã
giới thiệu Google Cloud Search, một sản phẩm mới sử dụng máy thông minh để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm thống nhất trên G Suite. Trước đây khả dụng trên webứng dụng Android, giờ đây Cloud Search cũng có thể truy cập được trên thiết bị iOS của người dùng.
https://docs.google.com/document/d/1au6RaMUv4LGK7i0qHTm098KfSGLGE2qbjXSOnLhlNog/edit