Ứng dụng Google Contacts (v2.1) hiện khả dụng cho nhiều thiết bị Android

posted Aug 31, 2017, 6:33 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 31, 2017, 6:35 PM ]
Ứng dụng Google Contacts hiện khả dụng cho thiết bị Android 5.0 (Lollipop) trở lên, bao gồm Samsung, LG, Motorola và các thiết bị khác.Người dùng Android  giờ đây có thể tải xuống phiên bản 2.1 của ứng dụng Contacts từ Play Store.
https://docs.google.com/document/d/1ksDf-fK8DrgeFMhjSH-SWINDENTTD8ooA7Q9mjs6JVs/edit?usp=sharing