Ứng dụng G Suite for Education‎ > ‎Giáo viên‎ > ‎ Thêm giáo viên vào tài khoản Google Classroom

posted Dec 11, 2016, 6:55 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 6:57 PM ]
Nếu trường học của bạn đang sử dụng Google Classroom, hy vọng bạn nhớ đăng ký với tư cách là giáo viên, chứ không phải là học viên. Nếu bạn đã đăng ký như một học viên do sự nhầm lẫn, đừng lo lắng!

Tìm hiểu việc thêm giáo viên vào tài khoản Google Classroom qua video hướng dẫn sau:


Trong giai đoạn không thể thực hiện ngay lập tức việc chuyển đổi học viên với giáo viên, quản trị viên Google Apps có thể thực hiện thay đổi trong giao diện điều khiển Console Admin. Điều này giúp giảm rất nhiều gánh nặng cho quản trị viên cũng như các nhà giáo dục.


Nguồn: LVtech